Surprise Me

Def J - Aléca ( Paroles / Pawòl / Lyrics ) - HDMaza.pw

2018-03-24 0 10

#OKi : http://www.o-k-internationale.org | Riot.im (Tchat) : https://riot.im/app/#/room/#oki972:matrix.org An véso mwen mwen ka observé yo a distans Analizé mouv la pas mwen ni an rétisans Mwen wè ke solidarité'a pèd konésans Pandan ipokrizi'a ka monté an puisans Mwen wè ke pou tjenbé fò ni fòs épi kouraj Lè i ni yenki moun ki ni mantalité pourav Yo ka boufé kò yo ant yo tèlman yo voras Si tèt yo ni oraj Kité yo goumen kon chyen douvan zo Mwen aléca mwen la ka ri yo Swa yo lé saboté travay lé zòt Swa yo ka travesti kon a Rio Kité yo goumen kon chyen douvan zo Tèlman yo an chyen Kité yo goumen kon chyen douvan zo Yo vréman an chyen An lo anvi maché si’w kon payason Sé an merde la ke yo lé ou fè natasyon Fidji maské yo ka manti pa ni bon entansyon Pou démaské yo sa piti san fucking prétansyon Évadé mwen fok mwen évadé mwen sé an « battle royal » Si mwen pèd mwen pèsòn ké sové mwen kon « Soldat Ryan » Nou individualist mwen pa négatif nigger mwen réalist An fucking artist ki simen pran distans é ki ké viré lè i ké van disk... https://www.o-k-internationale.org/post/172184963285/def-j-aleca Téléchargéy : www.mediafire.com/file/hj54fgspeqv5huu/Def+J+-+Aleca.mp3



Tags: lyrics    traduction    paroles    #oki    def j    aléca    organisation ka internationale    pawol    
eXTReMe Tracker
HDMaza.pw