Surprise Me

Evangeliske Sanger i Sør, Skjærgårdshallen 15. okt. 2011 - HDMaza.pw

Oct 7, 2011 7 0 7,725

DETTE ER REKLAMEVIDEOEN SOM BLE LAGET FOR EVANGELISKE SANGER I SØR, LANGESUND 2011. ET TILSVARENDE ESIS-SANGMØTE SKAL ARR. I HJERNES, SANDEFJORD 10/10-15 Stiftelsen Evangeliske Sanger i Sør arrangerer, sammen med Bladet Evangelisten, en sang og musikkhelg 15.-16. oktober 2011. Dette store sang og musikkmøtet avholdes i Skjærgårdshallen i Langesund. Denne store hallen rommer over 2000 mennesker. Den store jubileumsgudstjenesten blir avholdt i Evangeliehuset i Porsgrunn. Evangeliske Sanger i Sør er en stiftelse som er dannet av 4 forskjellige «sanggrupper», nemlig Odd Bergum, Egil og Arne, Sødalstrioen, og Flekkerøyguttene. Stifterne opplevde i 1998 en stor interresse for de evangeliske sangene fra tidligere vekkelser her i landet. Formålet til denne stiftelsen er bl.a. å arrangere forkynnende evangeliske sang- og musikkmøter, inspirere lokale sangkrefter til å fremføre disse sangene, inspirere andre til lignende sang- og musikkmøter, være med å løfte fram den gamle vekkelses-sangskatten, spre disse sangene ved video og musikkproduksjon fra slike møter, støtte annen evangelisk virksomhet i Norge og i andre land, samt støtte produksjon av bibler og nytestamenter for spredning i Øst-Europa og Asia. Bladet Evangelisten markerer 100 år i 2011. Gjennom disse 100 år har bladet holdt en klar og tydelig evangelisk profil. Sammen med Evangelistens Misjonstjeneste, drives det stort evangeliserings virksomhet og menighetsplanting i India. Ytremisjons har alltid stått sterkt i bladet, men også den kristne sangen og musikken. Evangeliske Sanger i Sør en er av de mange grener bladet har for å løfte frem den kristne sangskatten. Her har en nå eget radiostudio og konsesjon for Radio Evangelisk Røst. I jubileumsåret vil en tydelig løfte frem den evangeliske og profetiske linje bladet alltid har hatt. Det vil gjennom året bli lagt opp til flere markeringer over hele landet. I april er det også egen jubileumstur til Israel. I dag er Konrad Landro, Sigmund Måge, Johnn R. Hardang, Eivind Flå, Kurt Urhaug og Per Nygard utgivere av bladet Evangelisten. Nygard er også redaktør for bladet. Steinar Handeland er forkynner og evangelist. Det er muligheter for at folk kan komme allerede på fredag kveld og være fram til søndag. Det er godt med plasser hvor man kan parkere bobiler og campingvogner. Hovedarrangementet er det store sang- og musikkmøtet på lørdag kveld. Det begynner kl. 17.00 og vil bli avviklet i 2 avdelinger med en pause mellom. Her vil det delta sangkrefter fra både inn- og utland, samt en rekke lokale aktører. Hovedaktør vil være den kjente svenske sangeren Mikael Järlestrand. Vi har også vært så heldige å få den ikke ukjente Gunstein Draugedalen til å synge for oss. Søndag formiddag blir det en jubileumsgudstjeneste i Evangeliehuset, Porsgrunn, der Bladet Evangelisten vil få plass til sin 100-årsmarkering. Her vil også flere av aktørene fra lørdag kveld være med og synge og Mikael Järlestrand vil være møtets hovedtaler. Markedsføringen vil bli omfattende både i Norge, og over til våre svenske naboer, via TV, internett og media for øvrig. Det planlegges også DVD-opptak fra samlingene. Planleggingen skjer i samarbeid mellom stiftelsen Evangeliske Sanger i Sør og en lokalkomité. Det vil i arrangementet bli samlet inn penger til trykking og distribusjon av kinesiske bibler (Nytt Livs Lys), og til misjonsvirksomhet i India (Evangelisk OrientMisjon). Det koster ca. 10 kr. å trykke og frakte en bibel til Kina, så disse innsamlingene som har foregått har bidratt til mange tusen bibler til den store skare med kinesere som enda ikke har en egen Bibel. Siden behovene er så store, ønsker vi derfor å bidra så langt som mulig. Sett av denne helgen for deg og familien, og din omgangskrets for øvrig, for å oppleve den evangeliske vekkelses-sangskatten som vi har I Norge. Flere opplysninger finner du her: www.evangeliskesangerisor.no Med vennlig hilsen komitéen for Evangeliske Sanger i Sør

eXTReMe Tracker
HDMaza.pw